Odzyskiwanie danych z dysków twardych

Podział uszkodzeń dysków twardych

Uszkodzenia dysków twardych można podzielić na trzy główne kategorie:

Uszkodzenia elektroniki (PCB)

Odzyskiwanie danych w przypadku uszkodzenia elektroniki polega na naprawie oryginalnej elektroniki lub doborze sprawnej, wymianie oraz skopiowaniu danych na sprawny nośnik. Procedura wymiany elektroniki zależna jest od producenta i modelu dysku, w większości przypadków użycie elektroniki nawet z identycznego modelu nie pozwoli na uruchomienie dysku. Elektroniki większości współczesnych dysków twardych wyposażone są w układ pamięci flash (ROM) przechowujący dane unikalne dla danego egzemplarza. Pamięć ta może być również zintegrowana z procesorem dysku (ROM w masce procesora). Często spotykanym uszkodzeniem elektroniki jest uszkodzenie transila (diody zabezpieczającej przed zbyt wysokim napięciem) lub bezpiecznika.

Uszkodzenia mechaniczne

Odzyskiwanie danych w przypadku uszkodzeń mechanicznych polega najczęściej na wymianie uszkodzonego zespołu głowic lub odblokowaniu go, naprawie lub użyciu innego silnika dysku twardego. W przypadku uszkodzenia powierzchni dysku, odzyskiwanie danych jest często skazane na porażkę, a z pewnością nie ma szans na skopiowanie stu procent danych. Uszkodzenia fizyczne dysków twardych są jednym z największych wyzwań współczesnego odzyskiwania danych.

Uszkodzenia struktury logicznej dysku

Odzyskiwanie danych z dysków uszkodzonych logicznie (sformatowanie, skasowanie plików lub katalogów) polega na przywróceniu struktury logicznej dysku, wykorzystaniu pozostałej struktury systemu plików do odnalezienia skasowanych plików lub wyszukaniu sygnatur plików.