Odzyskiwanie danych

Pojęcie odzyskiwania danych oznacza proces przywracania dostępu do danych, które z powodu awarii nośnika, awarii systemu plików, błędu użytkownika, błędu oprogramowania lub celowego zniszczenia zostały utracone.

Odzyskiwanie danych można podzielić, ze względu na rodzaj uszkodzenia, na dwie kategorie:

  • fizyczne – przywracanie danych utraconych w wyniku fizycznego uszkodzenia nośnika;
  • logiczne – przywracanie danych utraconych w wyniku awarii systemu plików, usunięcia danych (celowego lub przypadkowego) czy też działania złośliwego oprogramowania.

Kategorię uszkodzeń fizycznych można podzielić na następujące podkategorie:

Kategorię uszkodzeń logicznych można podzielić na następujące podkategorie:

  • uszkodzenie systemu plików;
  • uszkodzenie struktury logicznej dysku (MBR, boot, MFT);
  • skasowanie danych;
  • nadpisanie danych;