Procedura

Preferowanym sposobem dostarczenia nośnika do naszego laboratorium jest dostarczenie nośnika osobiście, wysyłka pocztą lub kurierem.
Prosimy o wypełnienie formularza, wydrukowanie go z wiadomości email potwierdzającej przyjecie zgłoszenia i dołączenie go do wysyłanego nośnika lub nośnika dostarczanego osobiście – ułatwi nam to identyfikację nośnika i przyspieszy procedurę odzyskiwania danych. Nośnik do wysyłki należy zapakować jak najdokładniej, aby ograniczyć możliwość uszkodzenia w transporcie.
Po otrzymaniu nośnika przystępujemy do analizy w wybranym przez Państwa trybie (normalnym lub ekspresowym). Po dokonaniu analizy informujemy Państwa o wyniku analizy i uzgadniamy dalsze kroki. W przypadku akceptacji ceny usługi, przystępujemy do odzyskiwania danych.
Po odzyskaniu danych kopiujemy je na dostarczony przez Państwa nośnik lub nowy nośnik zakupiony przez nas. Opłata za prace powinna nastąpić najpóźniej w dniu odebrania lub wysłania danych.
Odzyskane dane przechowywane są przez 7 dni, a następnie są bezpowrotnie kasowane. Dane mogą być również skasowane na Państwa życzenie w dniu odebrania nośnika z kopią.