Odzyskiwanie danych z macierzy i serwerów

Serwerowe dyski twarde lub desktopowe dyski używane w macierzach ulegają takim samym awariom jak klasyczne dyski twarde.
Najczęstsze uszkodzenia macierzy:

  • błąd człowieka – w przypadku macierzy, które są w stanie pracować po awarii jednego z dysków twardych (np. RAID 1/5/6/10) brak należytej administracji, wymiany uszkodzonego dysku oraz odbudowy macierzy doprowadza do utraty danych; najczęściej awaria zostaje stwierdzona, gdy macierz przestała pracować ze względu na awarię kolejnego dysku
  • nieumiejętne próby odtworzenia RAIDu w przypadku awarii dysku
  • awaria dysku twardego w macierzy, która nie jest w stanie pracować po uszkodzeniu jednego z dysków

Dane zapisane na macierzach RAID innych niż RAID1, dla zapewnienia zwiększonej wydajności i/lub bezpieczeństwa danych, zapisywane są z przeplotem. Przeplot zależy od algorytmu i poziomu macierzy, pojedynczy przeplatany blok to stripe. Rozmiar bloku definiowany jest podczas konfiguracji macierzy i waha się od kilku kilobajtów do kilkunastu megabajtów. Nieciągłe rozmieszczenie danych na dyskach należących do macierzy jest jednym z głównych utrudnień w odzyskiwaniu danych. W przypadku macierzy złożonych z dziesiątek dysków twardych analiza struktury macierzy może być często najbardziej pracochłonną częścią procesu odzyskiwania danych.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych macierzy polega na przywróceniu do pracy uszkodzonego dysku lub dysków, wykonaniu kopii wszystkich dysków, przeanalizowaniu struktury macierzy i odtworzeniu danych użytkownika.

Zapraszamy do zapoznania się ze studium przypadku awarii e24cloud.com, które doskonale opisuje metodykę postępowania w przypadku awarii macierzy. Odzyskaliśmy 100% danych z macierzy o pojemności ~60TB.

RAID 5 na dyskach ST9146802SS

Poważne uszkodzenie fizyczne dysku z macierzy RAID 5