Instrukcja obsługi listera plików

Do przeglądania możliwych do odzyskania lub odzyskanych list plików służy aplikacja, którą należy pobrać w wersji dla używanego systemu operacyjnego. Plik z listą, otrzymany w wiadomości e-mail, należy zapisać na dysku. Uruchomienie aplikacji wyświetli okno główne programu. Załadowanie listy plików odbywa się poprzez wybranie opcji “Załaduj raport…” z menu “Akcje”.

Po kliknięciu opcji “Załaduj raport…” wyświetlone zostanie okno umożliwiające wybór pliku listy. Po przejściu do katalogu z zapisanym plikiem listy, należy go zaznaczyć i potwierdzić wybór przyciskiem “OK”.

Po załadowaniu listy możliwe jest przeglądanie katalogów i plików. Drzewo katalogów rozwijane jest za pomocą przycisku “+” obok nazwy katalogu. Wybranie opcji “Szczegółowy widok” z menu “Widok” umożliwia podgląd parametrów plików, takich jak rozmiar, data utworzenia, modyfikacji i dostępu.

Zaznaczenie katalogu w drzewie wyświetli ilość i rozmiar wszystkich znajdujących się w nim katalogów i plików. Rozmiar plików i katalogów znajdującym się w danym katalogu wyświetlany jest również obok nazwy katalogu w drzewie.