Odzyskiwanie danych przy uszkodzeniu głowic dysku twardego


Jednym z najpoważniejszych rodzajów awarii dysków twardych jest uszkodzenie głowic. Uszkodzenie to może wystąpić w dwóch wariantach: uszkodzenie nie powodujące uszkodzeń powierzchni i uszkodzenie destrukcyjne. Uszkodzenie samych głowic, objawiające się stukaniem, nieuruchamianiem się dysku twardego jest typowe, głowice należy zastąpić sprawnymi i skopiować dane. Odzyskiwanie danych się komplikuje, gdy głowice uszkodzone są fizycznie. Głowice unoszą […] read more