Regulamin

 1. 1. MyData.pl zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej, w której posiadanie może wejść podczas procesu diagnozowania nośnika lub odzyskiwania danych, jak również do nieupubliczniania faktu korzystania przez Klienta z usług firmy. W przypadku wystawienia referencji, Klient udziela zgody na ich publikację.
 2. 2. MyData.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników spowodowane awariami, wadami ukrytymi mogącymi ujawnić się podczas diagnozy lub procesu odzyskiwania danych jak również nie odpowiada za zniszczenia dokonane przez inne osoby lub firmy.
 3. 3. MyData.pl nie ponosi odpowiedzialności za możliwość odzyskania danych.
 4. 4. MyData.pl nie ponosi odpowiedzialności za spójność danych znajdujących się na przekazanym nośniku.
 5. 5. MyData.pl zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty na zakup nośników potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy oraz opłacenia pracy potrzebnej do wykonania diagnozy. Wysokość przedpłaty uzależniona jest od ceny danego nośnika oraz ilości pracy potrzebnej do wykonania diagnozy. Opłata za pracę potrzebną do wykonania diagnozy jest pobierana w szczególnych przypadkach, np. dysków poważnie uszkodzonych fizycznie lub dysków po innych firmach lub osobach.
 6. 6. MyData.pl nie bierze odpowiedzialności za legalność zawartości dostarczonych nośników. Klient potwierdza, że jest właścicielem danych zawartych na nośniku oraz samego nośnika i ponosi za nie odpowiedzialność.
 7. 7. Klient przyjmuje do wiadomości, ze cennik usług zamieszczony w witrynie MyData.pl nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Przedziały cenowe lub ceny odnoszą się do kosztów 95% przypadków danego rodzaju uszkodzenia. W przypadku przekroczenia danego pułapu cenowego, Klient zostanie o tym poinformowany przed wykonaniem usługi.
 8. 8. MyData.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę gwarancji w przypadku otwarcia nośnika w celu wykonania diagnozy lub procesu odzyskiwania danych.
 9. 9. Nieodebranie nośnika przez 2 miesiące od daty poinformowania Klienta o wyniku diagnozy, o odzyskaniu danych lub rezygnacji Klienta z odzyskiwania, skutkuje przejściem nośnika na własność MyData.pl.
 10. 10. Koszta transportu nośnika/nośników ponosi Klient.
 11. 11. Ze względu na ochronę własności intelektualnej i technik odzyskiwania danych MyData.pl, Klient zgadza się na przekazanie uszkodzonego nośnika na własność MyData.pl po odzyskaniu danych jeśli zmieniano jakiekolwiek komponenty wewnętrzne lub ingerowano w strefę serwisową. W przypadku konieczności zwrócenia nośnika, Klient zobowiązuje się ponieść koszt przywrócenia go do stanu sprzed odzyskiwania danych w wysokości 500zł netto. W przypadku niepowodzenia odzyskiwania danych nośnik zostaje zwrócony bez opłat.

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2011